Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Broušené cihly

Výhody broušených cihel:

-eliminuje vznik tepelných mostů způsobený klasickou maltou. Výška broušené cihly je 249 mm, výsledná skladebná výška zdiva je pak 250 mm (po nanesení malty 3 mm je výsledná výška malty po stlačení 1 mm). Výška standardní cihly je 238 mm, zdící malta má 12 mm.

-nižší spotřeba malty u broušených cihel 4-8l/m2 zdiva (dle technologie). Standardní cihla výšky 238 mm má spotřebu 34l/m2

-zdění je přesnější, cihly jsou zbroušené do roviny s maximální odchylkou ložné spáry 1 mm. Vytváří jednolitý povrchy pro omítky a tím se i snižuje možný nárust ceny omítky

-zdění s broušenou cihlou je rychlejší minimálně o cca 20% (dle způsobu nanesení malty pěna/malta na kostru cihly/celoplošná malta). U pěny je rychlost ještě rychlejší.

-cena zdiva z broušených cihel po započtení ceny práce vychází cca stejně.

Doporučujeme zdivo broušené na celoplošnou maltu a to z důvodu eliminace komínového efektu (proudění vzduchu ve svislém směru).

 

Od roku 2014 přišla na trh cihla plněná tepelnou izolací Porotherm T Profi

Nový sortiment keramického zdiva Porotherm T Profi obsahuje základní cihelné bloky pro zdivo tloušťky 50, 44, 38 a 30 cm. Jako tepelná izolace je do dutin cihel vkládána hydrofobizovaná minerální vata, která vyhovuje vysokým nárokům z hlediska tepelněizolační ochrany a podporuje akustické i protipožární vlastnosti keramického zdiva.

Vlastnosti cihel plněných minerální vatou

Plnění přísných podmínek energeticky efektivní výstavby na tepelně izolační vlastnosti obvodových konstrukcí zajišťuje tepelná izolace ve formě kamenné vlny integrované uvnitř dutin. Koeficient prostupu tepla stěnou U se pohybuje v hodnotách od 0,14 do 0,22 podle tloušťky použitého zdiva. Neméně důležitá vlastnost keramického systému je dobrá tepelná akumulace, která umožňuje uložit přebytky tepla z vytápění v topném období, prodlužuje topné přestávky a zachovává teplé povrchy při větrání. Vlastnosti cihelného zdiva stabilizují vnitřní prostředí i v letním období. Optimální akumulace keramických stěn dokáže odebírat přebytečné teplo z interiéru a jako středně těžké stěny k tomu využívají noční chladnutí vzduchu jak větráním interiéru, tak ochlazováním vnější stěny z exteriéru.

Výborné tepelně izolační schopnosti cihel zajišťují dostatečně vysoké povrchové teploty obvodové konstrukce a za správného provedení konstrukčních detailů eliminují vznik tepelných mostů.

Cihly plněné minérální vatou a voda

Mokré procesy při výstavbě domu vznášejí vlhkost téměř do každé navazující konstrukce, pokud ale cihelný střep vlhkost absorbuje, dokáže ji také přirozeně a rychle odvádět do vnějšího prostředí. Minerální vata integrovaná v dutinách cihly je hydrofobizovaná, tzn. že ani v případě mokré tvarovky nenasákne minerální izolace žádnou vlhkost z keramického střepu. Výrobky z kamenné minerální vlny jsou charakteristické velmi nízkým difuzním odporem, stejně tak jako výrobky z cihelného střepu. Díky tomu může vodní pára procházet volně stěnou až na vnější líc stavební konstrukce. Cihly plněné minerální vatou jsou tedy v celém svém objemu paropropustné, odvádějící vzdušnou vlhkost vznikající v průběhu výstavby i následným užíváním domu.

Pro více informací klikněte

Konkurenční výrobce cihel HELUZ dodává cihlu, která má v sobě integrovanou tepelnou izolaci z polystyrénu pod značkou 2 IN 1. Dodáva se v tloušťkách 50, 44, 38, 30 a 25 cm.

Pro více informací klikněte

 

Bližší informace možno poskytnout v kanceláři, telefon - 777 163 465, email - info@prozi.cz.

Zpět na cihlové domy

Zpět na typové projekty - informace

hlavní strana

Nahoru

 
 

2001-2023(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt