Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Geodetické zaměření pozemku

Zaměření pozemku je důležitým podkladem pro zhotovení osazení domu na parcele, vyprojektování projektů přípojek. Z tohoto podkladu projektant vyčte přesné rozměry polohopisu pozemku a dle vrstevnic i výškopis pozemku. Projektant na základě konzultací s investorem stanoví čistou podlahu přízemí vůči stávajícímu rostlému terénu kolem domu a polohu domu k hranicím sousedních parcel. Osazení domu na parcele je pak následným podkladem při vytyčení základové desky. Výška podlahy nad terénem je také důležitým podkladem pro stanovení ceny základové desky, proto je důležité čistou podlahu nad terénem stanovit již v projektu.

Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku můžeme zajistit za cenu 5000-6500,-Kč (dle velikosti a vzdálenosti pozemku).

Geodetické zaměření stavby cena od 5000,-Kč (cena dle domluvy, velikosti a vzdálenosti pozemku). Obsahuje zaměření půdorysů a pohledů objektu. Cena geometrického plánu dle domluvy.

V případě zájmu o naše služby nás prosím kontaktujte, telefon - 777 163 465, email - info@prozi.cz.

Ukázka výškopisného a polohopisného geodetického zaměření pozemku:

 
 

2001-2023(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt