Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Projektové práce

Studie :

 • Půdorysy
 • Pohledy
 • Axonometrie
 • Řez
 • Počítačovou animaci
 • Návrh barevných provedení: fasáda-střecha-okna-dlažba-sokl
 • Orientační výpočet ceny domu

Projekt stavby:

U podtržených názvů výkresů po rozklepnutí jsou zobrazeny ukázky. Každou část projektu zpracovává autorizovaná osoba s požadovanou specializací s dlouholetou praxí. Rozsah projektu se řídí také dle domluveného rozsahu se zákazníkem.

Projektová dokumentace je standardně dodávána v 5 paré a v elektronické podobě ve formátu pdf na CD. V rámci projektové dokumentace jsou zpracovány nabídky se slevou na stavební materiály (cihly, stropy, střecha, okna..). V projektu jsou uvedeny plochy jednotlivých místnosti, skladby jednotlivých konstrukcí, zastavěná plocha a užitná plocha.  Obsah projektové dokumentace může být uzpůsoben dle potřeby stavby a domluvy. U projektů dřevostaveb dodáváme zpravidla jen projekty pro stavební povolení.


Podklady pro zpracování individuální projektové dokumentace:

 • Požadavky objednavatele
 • Snímek z katastrální mapy
 • Územní rozhodnutí (pokud bylo na území vydáno)
 • Podmínky výstavby (pokud není územní rozhodnutí)
 • Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku
 • Hydrogeologický průzkum (nutné u podsklepení a v případě řešení dešťových vsaků)
 • Radonový průzkum
 • Místa a podmínky napojení na inženýrské sítě

Poznámka: v případě požadavku v projektu o hloubku založení nutné vypracování geologického průzkumu (orientační cena 10 000,-Kč). Alternativou je odvolání se na výkopové práce v místě základové spáry v rámci realizace. V projektu pak bude stanovena minimální hloubka založení.

 

Ceny projektů:

Cena typové projektové dokumentace
19 800 - 34 800,-Kč
Cena úprav typového projektu je dle dohody a rozsahu od 600,-Kč.
Pro předjednání s úřady nebo pro bližší informace k projektu možno zakoupit malý projekt (okótované půdorysy, pohledy) za cenu 1400,-Kč. Cena malého projektu bude v případě objednání typového projektu následně odečtena.

Na přání zákazníka je možno zhotovit:
Řešení dešťové vody (vsakování nebo akumulační nádrže s přepadem)
Projekt je součástí individuálního projektu v případě požadavku
3 800,-Kč
Rozpočet (cena je závislá na složitosti a velikosti domu)
dle dohody
Projekt situace osazení včetně projektů přípojek - voda, kanalizace, elektro popřípadě i plyn. V případě napojení kanalizace na jímku je cena včetně projektu jímky. V případě objednání individuálního projektu je situace osazení včetně projektů přípojek součástí ceny
18 800,-Kč
Projekt dopravní situace (v případě požadavku). Obsahuje projekt napojení na stávající komunikaci a to podélný řez, příčný řez popřípadě i rozhledové trojúhelníky od 3 500,-Kč
Inženýrská činnost spojená s vyřízením stavebního povolení
(zajištění všech vyjádření potřebných ke stavebnímu povolení, zajištění stavebního
povolení. Cena je stanovena individuálně podle počtu vyjádření)
20 000 - 30 000,-Kč
Radonový průzkum - ukázka
4 600,-Kč
Hydrogeologický průzkum - nutné vždy v případě řešení dešťových vsaků
8 000 - 12 000,-Kč
Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku - informace
od 5 600 - 6 800,-Kč
(dle velikosti pozemku)
Průkaz energetické náročnosti na rodinný dům
(V případě objednání individuálního projektu je průkaz energetické náročnosti v ceně individuálního projektu) - informace
od 5 400 - 6 400,-Kč
(dle velikosti domu)
Projekt oplocení - čelní pohledová stěna (projekt je zpracován i v závislosti na svažitosti pozemku) 2 500-3 000,-Kč
Projekt oplocení - všechny stěny 4 800,-Kč
Zpráva a výpočet odvodu ze zemědělského půdního fondu 800,-Kč
Projekt centrálního vysávání (projekt je součástí individuálního projektu v případě požadavku) 1 400,-Kč
Konzultace, poradenství (v rámci projektové dokumentace zdarma)
550,-Kč/h
Vizualizace interiéru - ukázka vizualizace
dle dohody


Cena individuální projektové dokumentace:
Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci včetně studie cca 2,5-3,5 % z orientační ceny stavby (dle velikosti, složitosti domu a dohody). Informace. Cena bude upřesněna podle konkrétní zakázky a dle požadavků zákazníka. Ceny jsou konečné.
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte, telefon – 777 163 465, email – info@prozi.cz.

Nahoru

 
 

2001-2024(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt