Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Průběh teplot zateplené a nezateplené konstrukce

Další informace:

NEZATEPLENÉ

V zimním období je na vnějším povrchu teplota pod bodem mrazu. Směrem dovnitř se teplota zvyšuje. Teplota ti = 0°C je cca uprostřed obvodové stěny. To znamená, že vnější část konstrukce v zimě promrzá a v létě se přehřívá. Tyto rozdíly teplot spolu s vlhkostí nepříznivě ovlivňují vnitřní mikroklima, ale i znehodnocují obvodovou konstrukci a snižují její životnost.

 

ZATEPLENÍ UVNITŘ KONSTRUKCE

V současný době je možné mít tepelnou izolaci uvnitř cihly. Izolaci z polystyrénu od firmy HELUZ pod značkou HELUZ 2 IN 1 - více informací nebo izoloaci z minerální vaty od firmy WIENERBERGER pod značkou POROTHERM T PROFI - více informací. Vynikají lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, jak nezateplené kontrukce. Průběh teplot uvnitř konstrukce je podobný jako u nezateplené konstrukce.

 

ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ

Aplikací izolantu z vnější strany se teplota t = 0 °C posune z obvodové konstrukce do tepelné izolace. Tím se zabrání promrzání konstrukce, která je tak v průběhu celého roku téměř v konstantních podmínkách. Životnost nosné konstrukce se tak zvyšuje a s výhodou se využije i dobré akumulace zdiva, v letním období přehřívání budovy. Tyto konstrukce však mohou být rizikové z hlediska difúze vodní páry. Aby bylo toto riziko sníženo, je nutno věnovat pozornost správnému řazení jednotlivých vrstev a umístit vrstvy s vyšším difúzním odporem na vnitřní stranu konstrukce. Obzvláště nebezpečné jsou vnější tenkovrstvé omítky s vysokým difúzním odporem. Při správné volbě druhu a tloušťky tepelné izolace v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2, lze zajistit optimální tepelný komfort bydlení při současné úspoře energie na vytápění.

U zateplení z vnější strany se lépe omezí tepelné mosty v místě stropů, při izolaci soklu a půdního zdiva se dosáhne zlepšení teplotních podmínek. Zateplením zvýšíme vnitřní povrchovou teplotu a tím i možnost kondenzace vody na vnitřním povrchu stěn a na oknech. Snížíme možnost vzniku plísní na obvodových stěnách, kolem oken a v rozích místností. Zateplením chráníme budovu lépe proti přehřívání. Otopný systém lze provozovat při nižším teplotním spádu, tedy hospodárněji. U zateplených konstrukcí je možné volit menší tloušťku nosných konstrukcí, tím vzniká větší užitná plocha.

 

ZATEPLENÍ VNITŘNÍ

Volbou druhu a správné tloušťky tepelné izolace lze zabezpečit potřebný součinitel prostupu tepla v souladu s ČSN 73 0540-2. Z hlediska promrzání konstrukce je situace podstatně horší než v předchozím případě, protože teplota t = 0°C je posunuta až do vnitřní tepelné izolace. Obvodová konstrukce je tak vystavena velkému rozdílu teplot. Spolu s extrémním vlivem povětrnosti je v letním období konstrukce vystavena vysokým nárokům a její funkce a životnost je výrazně snížena. U těchto konstrukcí je nutno upozornit také na tepelnou akumulaci. Běžně používané tepelné izolace (pěnový polystyrén a minerální vata) mají nízkou tepelnou akumulaci, která sice umožňuje rychlé vytopení místnosti, ale po přerušení vytápění teplota rychle klesá. Je tedy nutné nepřerušované vytápění. Zateplení z vnitřní strany lze uplatnit ve stavbách suchých, kde relativní vlhkost nepřekročí < 40% při teplotě kolem 20 °C.

U zateplení z vnitřní strany je třeba upozornit také na negativní vliv tepelných mostů, zejména v místech nadokenních překladů a stropů, neboť tepelnou izolaci lze provést pouze od podlahy ke stropu. Tepelné mosty mohou být příčinou povrchové kondenzace zejména v koutech s následnými plísněmi apod.

Bližší informace možno poskytnout v kanceláři, telefon - 777 163 465, email - info@prozi.cz.

Klikněte na další informace:

tepelné izolace

ceny energií - modelové výpočty

dotace - zelená úsporám

nízkoenergetické projekty

cihlové domy a porovnávací výpočty

broušené cihly

tepelné mosty - informace

hlavní strana

Nahoru

 
 

2001-2024(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt