Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Projekt rodinného domu – orientační tepelné výpočty

Ukázky tloušťky zateplení pro součinitele prostupu tepla U (W/m2K) na jednotlivé konstrukce dle ČSN 73 05 40-2 tepelná ochrana budov-část 2: Požadavky pro vnitřní teploty 20 stupňů C. Na základě konzultací v rámci projektu zakomponujeme tloušťky izolací. Do projektů se po dohodě se zákazníkem snažíme zakomponovat parametry tepelných izolací se součinitelem prostupu tepla U v doporučených a lepších vlastnostech.

Po roce 2020 budeme moci stavět pouze stavby vyhovující standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Nevztahují se na ně požadavky jako na pasivní či snad nulové budovy. Budova s téměř nulovou spotřebou energie totiž dosahuje měrné spotřeby tepla na vytápění v rozsahu přibližně od 30 do 70 kWh/m2 za rok v závislosti na geometrii stavby, což řádově odpovídá výstavbě běžných nízkoenergetických domů. Co se týče jednotlivých konstrukcí, tak by se dalo říci, že požadavky na součinitel prostupu tepla U (W/m2K) na jednotlivé konstrukce dle ČSN 73 05 40-2 tepelná ochrana budov. Tepelně izolační kvalita obálky budouvy je dána hodnotou průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy. Tato hodnota vychází z hodnot součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, kterými dochází k tepelným ztrátám, jejich plochami a teplotním spádem mezi vnitřním a vnějším prostředím. Splěním požadavku nebývá problémem, pokud jsou u nové budovy navrženy skladby konstrukcí vyhovující doporučeným hodnotám pro pasivní domy.

Mimo přísnější požadavky na tepelně izolační standard obálky budovy ještě zákon říká, že spotřeba energie takové budovy bude „ve značeném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“. Od 1.1. 2022 jsou tyto požadavky mnohem přísnější. Vyhláška toto definuje požadavkem na snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu. Výrazně pomáhá vytápění dřevěm, pelety jako hlavní zdroj vytápění teplovodním systémem a instalace fotovoltaických panelů pro výrobu elektřiny,  vytápění tepelným čerpadlem s vysokou účinností...

Zde je klíčový parametr faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů. Zemní plyn má 1, elektřina 2,6 , dřevní pelety 0,2 , kusové dřevo 0,1.

Schematický řez domu rodinného domu a jednotlivé posuzované konstrukce:

 

s_img1281372419.jpg

 

Podlaha přízemí přilehlá k zemině:

U doporučené pro pasivní domy U=0,22 - 0,15

U doporučené U=0,3

U požadované U=0,45 (po roce 2020 x 0,7)

 

Stěna vnější (těžká- cihla):

U doporučené pro pasivní domy U=0,18 - 0,12

U doporučené U=0,20

U požadované U=0,30  (po roce 2020 x 0,7)

 

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 stupňů:

U doporučené pro pasivní domy U=0,15 - 0,10

U doporučené U=0,16

U požadované U=0,24 (po roce 2020 x 0,7)

 

Okna a dveře:

U doporučené pro pasivní domy U=0,9

U doporučené U=1,2

U požadované U=1,5 (po roce 2020 x 0,7)

Vypočtené celkové tloušťky zateplení v jednotlivých konstrukcích:

Skladba A

Podlaha přízemí (U doporučené = 0,3 W/m2K):

1. Polystyrén EPS 100Z tl. 120mm (U=0,29 W/m2K)

- EPS 100 Z 120 mm, λ=0,037 W/mK, cena materiálu po slevě cca 165 Kč/m2

2. Minerální vlna tl. 120mm (U=0,29 W/m2K)

- Deska NOBASIL PTE 2x60mm, λ=0,036 W/mK, cena  materiálu po slevě cca 2x 232= 464Kč/m2

 

 

Podlaha přízemí (U požadované = 0,45 W/m2K). Po roce 2020 je požadavek budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) navýšit tloušťku izolace o cca 30% oproti níže uvedeným hodnotám (U požadované):


1. Polystyrén EPS 100Z tl.80mm (U=0,43 W/m2K)

- EPS 100 Z 80 mm, λ=0,037 W/mK, cena materiálu po slevě cca 128 Kč/m2

2. Minerální vlna tl. 80mm

- Deska NOBASIL PTE 2x40mm, λ=0,036 W/mK, cena materiálu po slevě cca 2x 135= 270Kč/m2


Skladba B

Stěna vnější (U doporučené = 0,20 W/m2K):

1. Cihla Broušená 380 mm + polystyrén EPS 70F tl. 80mm = celková cena materiálu cca 1683 Kč/m2

- Heluz PLUS 38 broušená, λ=0,112 W/mK, cena cca 1223 Kč/m2 cena včetně lepidla- celoplošné lepení
- EPS 70 F, λ=0,039 W/mK, z hlediska možné kondenzace vodní páry se doporučuje min tl. 80mm

2. Cihla Broušená 380 mm + minerální vlna tl. 80mm = celková cena materiálu cca 2023 Kč/m2

- Heluz PLUS 38 broušená, λ=0,112 W/mK,  cena cca 1223 Kč/m2 cena včetně lepidla- celoplošné lepení
- Deska NOBASIL FKD, λ=0,039 W/mK,  z hlediska možné kondenzace vodní páry se doporučuje min tl. 80mm

 

Stěna vnější (U požadované = 0,30 W/m2K).  Po roce 2020 je požadavek budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), tj. navýšit parametr součinitele prostupu tepla (U požadované) o cca 30%:

1. Cihla Broušená 380mm

- Heluz Plus 38 broušená, λ=0,112 W/mK, cena materiálu cca 1223 Kč/m2cena včetně lepidla- celoplošné lepení

poznámka:

U fasády nejsou zakomponovány ceny lepící hmoty, stěrkové hmoty, kotev a finální omítky.

Informace k broušeným cihlám - klikněte

Skladba C

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 stupňů (U doporučené=0,16 W/m2K):

1. Izolační vata mezi krokve tl. 180mm + izolační vata mezi pomocnou dřevěnou kci tl. 100mm, celková cena materiálu cca 260 Kč/m2

-Izolační vata TI 135 U (Unifit 035) mezi krokve, tl. 180mm, λ=0,49W/mK, cena cca 167 Kč/m2

-Izolační vata TP 115 pod krokve mezi pomocnou dřevěnou konstrukci, tl. 100mm, λ=0,44W/mK, cena cca 93 Kč/m2Korekce hodnoty λ

-Izolační vata TI 135 U (Unifit 035), λ=0,35 W/mK mezi krokve 100/180mm, osová vzdál. krokve 1000mm korekce na λ=0,49W/mK

-Izolační deska TP 115, λ=0,37 W/mK mezi pomocnou dřevěnou kci, osová vzdál.latí 625mm (upřesněno při realizaci dle předpisů), korekce na λ=0,44W/mK

2. Izolační vata mezi krokve tl. 200mm + izolační vata mezi pomocnou dřevěnou kci tl. 80mm, celková cena materiálu cca 259 Kč/m2

-Izolační vata TI 135 U (Unifit 035) mezi krokve, tl. 180mm, λ=0,49W/mK, cena cca 184 Kč/m2
-Izolační vata TP 115 pod krokve mezi pomocnou dřevěnou konstrukci, tl. 80mm, λ=0,44W/mK, cena cca 75 Kč/m2 Korekce hodnoty λ

-Izolační vata TI 135 U (Unifit 035), λ=0,35 W/mK mezi krokve 100/180mm, osová vzdál. krokve 1000mm korekce na λ=0,49W/mK

-Izolační deska TP 115, λ=0,37 W/mK mezi pomocnou dřevěnou kci, osová vzdál.latí 625mm (upřesněno při realizaci dle předpisů), korekce na λ=0,44W/mK

 

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 stupňů (U požadované = 0,24 W/m2K) Po roce 2020 je požadavek budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), tj. navýšit tloušťku tepelné izolace oproti níže uvedeným hodnotám (U požadované) o cca 30% (tj. o cca 6 cm).

1. Izolační vata mezi krokve tl. 180mm + izolační vata mezi pomocnou dřevěnou kci tl. 40mm, celková cena materiálu cca 213 Kč/m2

-Izolační vata TI 135 U (Unifit 035) mezi krokve, tl. 40mm, λ=0,49W/mK, cena cca 167 Kč/m2
-Izolační vata TP 115 pod krokve mezi pomocnou dřevěnou konstrukci, tl. 40mm, λ=0,45W/mK, cena cca 46 Kč/m2

 

Pozn.: Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností je možné použití antireflexní zábrany - krátké info v poznámkách.

 

Tato příloha je informativní a nenahrazuje tepelně technické posouzení objektu!!!

 

Okna

  • Uw součinitel prostupu tepla celého okna (w - window) W/m²K
  • Uf součinitel prostupu tepla rámu (f - frame)
  • Ug součinitel prostupu tepla skla (g - glass)
Hodnota součinitele tepla porovnávaná s normovou hodnotou je hodnotou prostupu tepla celého oknaUw. Proto by měl výrobce uvádět i tuto hodnotu. Někteří výrobci uvádějí nereálné hodnoty vztažené pouze k zasklení.

 

Eurookna -

Dřevěná eurookna jsou vždy vyrobena z lepeného hranolu, v provedení buď nenapojovaném - fixním nebo napojovaném - cinkovaném. Zasklení izolačním dvojsklem popř. trojsklem.

Součinitel prostupu moderních Eurooken se pohybují okolo 0,8 W/m2K. Např. Slavona, profil SOLID COMFORT SC78, zasklení izolačním trojslem, deklarovaný Uw = 0,82W/m²K.

Plastová okna -

I u plastových oken se vyrábí nespočet profilových skupin s různým typem zasklení izolačním dvojsklem a trojsklem, nebo různým počtem komor.

Např. Sulko PROFI Line, profil Rehau, počet komor 6, zasklení izolačním trojslem,
deklarovaný Ug = 0,7 W/m²K, výpočet Uw na webové stránce výrobce dle rozměrů okna


Ukázka řešení někteých detailů - Klikněte

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky:

Vypočtené hodnoty jsou orientační. V případě nízkoenergetické budovy je nutné dosahovat doporučených a lepších hodnot.

Uvedené ceny jsou orientační ceníkové (ceny jsou bez práce), v rámci projektové dokumentace nabízíme klientům slevy 10-47% na stavební materiály. Slevy jsou závislé na ročním období a typu výrobků. Například u cihel nabízíme slevu min. 32% z ceníkových cen. U zateplovacího systému není uvedena cena komponentů (lepidlo, stěrka, śíťovina, kotvení, povrchová úprava). Příklady celkových (materiál, práce) jsou uvedeny v tabulce v sekci cihlové domy - klikněte

Při výpočtech podkrovních místností je nutné zakomponovat rozteče krokví (při návrhu se počítá s roztečí 1m. Dřevo má o cca 5x horší tepelné vlastnosti než tepelná izolace).

V konstrukcích jsou započítány tepelné izolace, neuvažuje se například s masivní dřevěnou podlahou. U laminátové podlahy, betonové mazaniny jsou tepelně izolační vlastnosti zanedbatelné. Nejsou započítané případné tepelné mosty v konstrukcích, v případě kvalitně vyřešené projektové dokumentace jsou zanedbatelné.

Ve výpočtech u jednotlivých materiálů jsou uvedeny součinitele tepelné  vodivosti λ (W/mK). Čím nižší hodnota je, tím lepší tepelně izolačních vlastností daný materiál dosahuje. U izolace střechy doporučujeme použití kvalitní vaty například TI 135 U (UNIFIT 035) s nízkým součinitelem tepelné vodivosti λ=0,035 W/mK. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností je možné použití antireflexní parotěsné fólie (v případě, že je tvořena vzduchovou mezerou k sádrokartonové konstrukci). Parotěsná antireflexní zábrana pak nahrazuje cca 2-4 cm tepelné izolace podle typu použití. V případě izolace podlahy a fasády je na zvážení. U polystyrénu dosahujeme nižších cen. Tepelně izolační vlastnosti jsou cca podobné. Nevýhodou polystyrénu je zhoršená prodyšnost pro vodní páry, horší požární vlastnosti (platí zejména pro fasády). Výhodou polystyrénu je lepší zpracovatelnost a vyšší pevnost v tahu. U fasádních prodyšných vat, v případě, že se vodní pára a voda dostane dovnitř vlastní stěny může pak bez překážek projít stěnou směrem ven (za předpokladu použití prodyšných omítek) a nebude se v ní hromadit. U rekonstrukcí a dřevostaveb doporučujeme použití fasádních vat. V případě novostavby za předpokladu vyschlé stavby je možné i použití polystyrénu. Vodní pára se pak v konstrukci tvoří pouze v případě poklesu pod rosný bod.

Pro celkovou energetickou náročnost budovy je potřeba krom vlastností obálky budovy brát zejména tyto aspekty:

-tvar domu

-orientace vůči světovým stranám

-způsoby vytápění

-způsob ohřevu teplé užitkové vody

-způsob větrání

-způsob osvětlení

 

Bližší informace možno poskytnout v kanceláři, telefon - 777 163 465, email - info@prozi.cz

Klikněte na další informace :

zateplování konstrukcí

ceny energií - modelové výpočty

nízkoenergetické projekty

dotace - zelená úsporám

cihlové domy návrhy a porovnávací výpočty

broušené cihly

tepelné mosty - informace

hlavní strana

Nahoru

 
 

2001-2024(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt