Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Radonový průzkum

Radonové měření je požadavek pro každý pozemek nebo stavbu v rámci stavebního řízení nebo kolaudace. Radonový průzkum se provádí před zahájením výstavby. Radonové riziko může být nízké, střední nebo vysoké. Na základě tohoto měření jsou v projektové dokumentaci stanoveny protiradonové opatření a to nejčastěji v místě hydroizolační vrstvy. Koncentrace radonu se udává Becquerelech na metr krychlový (Bq/m3). Radonové riziko se měří také uvnitř objektu a to před kolaudací (v případě, že nebylo v rámci pozemku stanoveno nízké riziko) nebo před rekonstrukcí. Radonový průzkum na rodinný dům zpracováváme za cenu cca 4600,-Kč.

Ukázka radonového průzkumu

Geologický průzkum

Geologický průzkum se provádí k určení základových poměrů v místě základové spáry. Na základě tohoto měření je možné přesně určit založení objektu již v projektu. Pokud zákazník chce za tento průzkum finance uspořit v rámci přípravy stavby je potřeba upřesnit založení objektu v rámci výkopových prací statikem nebo projektantem.

Zeminy rozlišujeme na tyto základní druhy:

  • jemnozrnné (označení F1 ÷ F8,  soudržné zeminy)
  • písčité (označení S1 ÷ S5, členíme podle zrnitosti)
  • štěrkové (označení G1 ÷ G5)
  • skalní a poloskalní (R1 ÷ R5)

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum se nejčastěji zajišťuje v rámci stavby při hledání hladiny spodní vody. Dále při řešení srážkových vod a to při vsakování do pozemku, při provádění studen, vodárenských zařízení, tepelných čerpadel podobně.

Bližší informace možno poskytnout v kanceláři, telefon - 777 163 465, email - info@prozi.cz.

Nahoru

 
 

2001-2024(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt