Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Náklady na vytápění, ohřev vody a ostatní spotřebu energie - orientační výpočty

Orientační ceny energií:

Při volbě typu způsobu vytápění se musí rozhodnout každý sám. A to v závislosti na současných cenách energie, možného budoucího vývoje energie, dále na pořizovacích nákladech celého systému a podobně.

Obecně platí, že nízkoteplotní vytápěcí systémy mají vyšší pořizovací ceny, ale nižší spotřebu na vytápění.

Níže jsou orientační výpočty spotřeby na vytápění pro rodinný dům se spotřebou tepla GJ=13 214 kWh/rok, s ostatní spotřebou energie 3 229 kWh/rok. Ceny jsou spočítané pro rok 2020. Ceny nejsou aktualizované z důvodu neustále měnících cen na trhu. Po uklidnění budou provedeny aktualizace pro aktuální období.

Druh paliva (volba tarifu) Spalovací zařízení (průměrná účinnost v %) Náklady na vytápění +ohřev vody  Kč/rok

Elektrická energie ostatní (včetně plateb) Kč/rok

Celkové náklady Kč/rok
Dřevo Kotel na zplynování dřeva (86%) 9428+3833=13261 15336+2280=17616 30877
Dřevěné pelety Automatický kotel na pelety (92%) 11210+4748=15958 15336+2280=17616 33574
Černé uhlí Automatický kotel na uhlí (86%) 9025+3945=12970 15336+2280=17616 30586
Zemní plyn (spálené teplo 37,82 Mj/m3) Kondenzační kotel (102%) 11593+5237=16830 15336+5400=20736 37566
Elektřina akumulace (D26d, jistič do 3x25A) S akumulační nádrží (95%) 26058+10387=36445 9654+6336=15990 52435
Elektřina přímotop (D57d, jistič do 3x25A) Elektrokotel (99%) 22928+10967=33895 9205+5364=14569 48464
Tepelné čerpadlo (D57d, jistič do 3x20A) Průměrný topný faktor 3,3 10520+3290=13810 9205+5364=14569 28379

vysvětlení:
pro výpočet cen energie byl použit ceník pro rok 2020 od dodavatele ČEZ, pro zemní plyn dodavatel Středočeská plynárenská. Výše uvedené ceny jsou orientační. Ve výpočtech nejsou zakomponovány náklady na údržbu a pořizovací náklady. V rámci tvorby projektové dokumnetace Vám předvedeme podrobné orientační výpočty včetně pořizovacích nákladů přímo na Váš dům.

U elektřiny byly použity nejvýhodnější sazby přímotop D57D-jistič do 3x25A, akumulace D57D- jistič do 3x32A u ostatních způsobů vytápění elektřina D02D- jistič do 3x20A.

Nejvýhodněji vychází tepelné čerpadlo jak na vytápění tak na využití ostatní energie. Nejdráže na vytápění vychází elektokotel- přímotop, ale zároveň z důvodu použití sazby D57D vychází ostatní energie u tohoto způsobu výhodněji (v celkovém součtu s ostatní energií vychází elektřina přímotop o cca 6167,-Kč/rok více než u plynového kondenzačního kotle).

V případě vytápění doporučujeme využití tepelného čerpadla (vzduch/voda) s elektrickým dohřevem a zároveň se obrátit na Zelenou úsporám s aktuálními dotacemi. Další možnost je prozatimní využití elektrokotle, navrženo s nízkoteplotní spádem teplonosné látky s případnou pozdější záměnou za tepelné čerpadlo. Elektrokotel zkombinovat s teplovodním (dřevo, peletky) nebo teplovdušným vytápěním. Dalůší možností je použití plynového kondenzačního kotle, který má vyšší účinnost. Kondenzační kotel - je kotel který je schopen využít energie vodní páry vznikající spalováním. Nejvýhodnější je tento kotel zkombinovat s nízkoteplotním tepelným spádem. Jiné možností úspor je použití rekuperační jednotky, solární kolektory pro ohřev teplé vody..

Kvůli dosažení nižší sazby za elektřinu (akumulace D26D) je možné např. u plynového kondenzačního kotle zkombinovat plynové vytápění a elektrický ohřev vody. Další možností je vytápění pomocí automatického kotle na peletky (např.interiérového) a ten vyprojektovat jako záložní zdroj nebo později kvůli dosažení nižší sazby (přímotop D57D). Jako hlavní zdroj vytápění uvést elektrokotel, tím by došlo k úspoře za nizkou sazbu u ostatních energií v modelovém příkladu cca 3047,-Kč/rok.

Ke sjednání osobní schůzky nás kontaktujte, telefon - 777 163 465, email - info@prozi.cz.

Klikněte na další informace:

-k rekuperaci a tepelnému čerpadlu

-ceny materiálů - porovnávací výpočty

-tepelné izolace - výpočty

-dotace - zelená úsporám

hlavní strana

Nahoru

 
 

2001-2024(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt