Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Průkaz energetické náročnosti budovy

V případě objednání individuálního projektu je průkaz energetické náročnosti v ceně individuálního projektu. U samostatného zpracování účtujeme od 5600 - 6800,-Kč (zpracovává specialista s oprávněním). Informujte se na telefonu - 777 163 465 nebo emailu info@prozi.cz.)

Z důvodu neustále rostoucích cen energií se v poslední době stále více řeší energetická náročnost budovy. Energie spotřebovaná na vytápění obytných budov tvoří cca 65 % veškeré spotřebované energie domácnosti. Od roku 1.1. 2009 musí průkaz ENB zpracován pro všechny nové budovy a také pro energeticky významné konstrukce s celkovou plochou větší jak 1 000 m2. V případě, že průkaz ENB je zpracován dokládá se při prodejích a pronájmech.

Po roce 2020 budeme moci stavět pouze stavby vyhovující standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Nevztahují se na ně požadavky jako na pasivní či snad nulové budovy. Požadavky na obálku budovy jsou dle vyhlášky 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, hodnoceny pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem. Ten se určí jako vážený průměr součinitelů prostupu tepla dílčích konstrukcí, vahou je pak jejich plocha. Termín budova s téměř nulovou spotřebou, tak jak si ho definovala Česká republika, je od skutečné nuly poměrně daleko. Budova s téměř nulovou spotřebou energie totiž dosahuje měrné spotřeby tepla na vytápění v rozsahu přibližně od 30 do 70 kWh/m2 za rok v závislosti na geometrii stavby, což řádově odpovídá výstavbě běžných nízkoenergetických domů. U malých jednopodlažních objektů to může být i více než 80 kWh/m2 za rok.

Co se týče jednotlivých konstrukcí, tak by se dalo říci, že požadavky na součinitel prostupu tepla U (W/m2K) na jednotlivé konstrukce dle ČSN 73 05 40-2 tepelná ochrana budov by měl mít po roce 2020 lepší vlastnosti o cca 30% oproti minimálním požadavkům na konstrukce do roku 2020.

Mimo přísnější požadavky na tepelně izolační standard obálky budovy ještě zákon říká, že spotřeba energie takové budovy bude „ve značeném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“. Vyhláška toto definuje požadavkem na snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu v rozpětí 10–25 % podle druhu budovy nebo zóny. Po roce 2022  se snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu ve větší míře v rozpětí 50–60 % podle druhu budovy a měrné potřeby tepla na vytápění referenční budouv.

Od 1.1. 2022 jsou klíčovým ukazatelem tyto ukazatele. Pořadí je uvedeno podle důležitosti :

 

1) primární energie z neobnovitelných zdrojů energie vztažená na metr čtvereční energeticky vztažné plochy.

Zde je klíčový parametr faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů. Zemní plyn má 1, elektřina 2,6 , dřevní pelety 0,2 , kusové dřevo 0,1

2) celková dodaná energie za rok vztažená na metr čtvereční energeticky vztažné plochy

3) dílčí dodané energie pro technickésystémy vytápění, chlazení, nucené větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy za rok vztažené na metr čtvereční energeticky vztažné plochy

4) průměrný součinitel prostupu tepla

Tato hodnota vychází z hodnot součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, kterými dochází k tepelným ztrátám, jejich plochami a teplotním spádem mezi vnitřním a vnějším prostředím. Splěním požadavku nebývá problémem, pokud jsou u nové budovy navrženy skladby konstrukcí vyhovující doporučeným hodnotám pro pasivní domy.

Podlaha přízemí přilehlá k zemině : U doporučené pro pasivní domy U=0,22 - 0,15 , Stěna vnější (těžká- cihla) : U doporučené pro pasivní domy U=0,18 - 0,12 , Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 stupňů : U doporučené pro pasivní domy U=0,15 - 0,10 , Okna a dveře : U doporučené pro pasivní domy U=0,9

5) součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici

6) účinnost jednotlivých systémů

 

Průkaz energetické náročnosti (PENB) stanovuje energetickou náročnost budovy zejména na základě těchto parametrů:

  • tvaru budovy - celkové množství ochlazovaných ploch vůči podlahové ploše (členité rodinné domy a bungalovy mají více ochlazovaných ploch, proto vycházejí hůře)
  • vnitřní výpočtové teplotě místnosti a venkovní klimatické teplotě podle lokality
  • ztrátě tepla ochlazovaných konstrukcí. Stanoví se zejména pro tyto konstrukce: podlaha, venkovní stěna, ochlazovaný strop, střecha, okna, venkovní dveře..
  • způsob vytápění rodinného domu
  • příprava teplé užitkové vody
  • způsob větrání
  • osvětlení

Po zadání výše uvedených parametrů je výsledkem průkazu energetické náročnosti energetická náročnost budovy se zařazením do kategorie A,B,C,D,E,F,G. Kategorie A,B,C vyhoví, ostatní nevyhoví.

Při tvorbě projektů konzultujeme požadované dosažení energetické náročnosti na základě finančních možností a potřeb klienta.

 

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte, telefon – 777 163 465, email – info@prozi.cz.

Další informace:

tepelné izolace - varianty

zateplení zdiva

nízkoenergetické bydlení

hlavní strana

Nahoru

 
 

2001-2024(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt