Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Hrubá stavba domu zpravidla obsahuje

 • základová deska včetně rozvodů ležaté kanalizace
 • zateplení základových pasů
 • hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu
 • obvodové nosné zdivo
 • vnitřní nosné stěny, příčky
 • keramické překlady
 • zastropení (pokud se nejedná o bungalovy)
 • železobetonové věnce
 • komín
 • železobetonové schodiště (pokud se neuvažuje s celodřevěným nebo se nejedná o rodinné domy typu bungalov)
 • konstrukce krovu nebo střešních vazníků (bungalovy)
 • podstřešní pojistná vodotěsná paropropustná izolace
 • střešní krytina
 • klempířské prvky (okapy, svody, oplechování)

Zpět na typové projekty

hlavní strana

 
 

2001-2024(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt