Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

PODZEMNÍ PLASTOVÉ SAMONOSNÉ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU GARANTIA PRO CELOROČNÍ VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY NA ZAHRADĚ I V DOMÁCNOSTI

Plastové podzemní nádrže


Dešťová voda je běžně uchovávána v sezónních nadzemních nádržích, kde bývá k vodě velmi snadný přístup, není potřeba instalovat čerpadlo a také údržba těchto nádrží a sudů bývá jednodušší.

Na druhou stranu voda v nadzemních nádržích snadněji podléhá zkáze díky teplotním vlivům a světlu a v období sucha jí většinou není dostatek. Tomu lze zabránit právě instalací podzemní nádrže, která se instaluje do nezámrzné hloubky a je tak možné vodu využívat celoročně. Současně se výrazně snižuje kazivost dešťové vody v nádrži. Podzemní nádrže ušetří místo na zahradě a jsou i z hlediska estetiky přijatelnější zvláště u rodinných domů, protože je z nich prakticky vidět jen poklop, který může být pojížděn i osobními auty (v závislosti na materiálu).

Plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže. Monolitické samonosné nádrže se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Pro nádrže méně únosné, např. sklolaminátové, svařované nebo vyrobené z polypropylenových desek k obetonování, je instalace složitější. Je vhodné si tedy také spočítat náklady na armování, bednění a betonáž a taky na cenu práce a stavební mechanizace. Instalace méně únosných nádrží je také časově náročnější.

 

Nádrže GARANTIA

Nádrže Garantia mají velmi masivní monolitickou konstrukci. Jsou samonosné a není potřeba je obetonovávat. Oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Na nádrže Garantia je poskytována záruka 15 let, ale jejich životnost je prakticky neomezená. Dodávají se v objemech od 1600 l až po 122 000 l ve třech základních řadách: Cristall, Columbus a Li-Lo. Nádrž Li-Lo je speciálně konstruovaná pro umístění v místech s vysokou hladinou spodní vody či skalnatým podložím.

 

Základními prvky sestavy pro využití dešťové vody v domácnosti jsou akumulační nádrž a domácí vodárna, která zabezpečuje distribuci vody srážkové a dopouštění pitné vody v období bez deště. Do nádrže je pomocí svodů zaústěna srážková voda dopadající na odvodňované plochy (střecha, chodníky apod.) Z těchto ploch může docházet k splavování nečistot například listí či písek. Před nádrž se proto předsazuje šachta čistitelným filtračním košem. Domácí vodárna by měla být instalována do temperovaných prostor, aby voda v její 15 l nádržce nezamrzla. V nádrži mohou být instalovány další prvky podporující čistotu vody jako je tvarovka pro uklidnění nátoku proti víření vody a plovoucí sání. Každá nádrž by měla mít také bezpečnostní přeliv, který může být realizovaný do vsakovacího objektu či do kanalizace. Vzorové sestavy pro využívání vody v domě a na zahradě najdete zde: https://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/nadrze-na-destovou-vodu/priklady-sestav.html

 

Jak velkou nádrž zvolit?

Velmi důležité je zvolit správnou velikost nádrže. Ta se odvíjí od odvodňované plochy (půdorysná velikost střechy) a ročním srážkovém úhrnu v dané lokalitě. Důležitý je účel využívání dešťové vody (zda ji chcete využívat pouze pro zálivku zahrady, nebo chcete užitkovou vodou nahradit pitnou vodu například pro splachování toalet v domě.) Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách, jiné nádrže máme pro jílovité podloží a vysokou hladinu podzemní vody. Pro orientační výpočet je možné využít  online kalkulátor, který vám po zadání několika základních údajů pomůže spočítat vhodnou velikost podzemní nádrže na dešťovou vodu, kterou dále můžete využívat na zahradě i v domácnosti.

 

Jak montáž probíhá se můžete podívat také na videu:

 

Dotační program Dešťovka

Na nádrže na dešťovou vodu je stále možné čerpat dotaci v dotačním programu Dešťovka. V rámci programu získáte podporu na nákup a instalaci podzemní nádrže na dešťovou vodu. Žádost je možné podávat online na www.dotacedestovka.cz. Zde se dozvíte i další informace týkající se požadovaných dokladů a podmínek dotace. Součástí žádosti je posudek dodavatele systému. Informace o dotacích, posudcích a nádržích získáte na: https://www.nicoll.cz/index.php/produkty/destova-voda/nadrze-na-destovou-vodu.html

 

 

Nahoru

 
 

2001-2024(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt