Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Montované domy

Provádíme projekty rordinných domů pouze pro stavební povolení a spolupracujeme s firmami na montované domky.


Montované domy, jejichž výstavba je populární v zahraničí, zejména v Kanadě a Spojených státech amerických mají podíl na trhu až 90%. V současné době je vidět, že i naše odborná i laická veřejnost mění názory na tyto domy a jejich výstavba rok od roku stoupá. Jsou 2 základní typy, lišící se v nosné konstrukci.

DŘEVOSTAVBY - ukázky realizací typové projekty

V České republice je podíl na trhu cca 5%. Stavby na bázi dřeva splňují dostatečnou životnost, kvalitu (do projektu jsou navrhovány materiály, jejichž komponenty jsou certifikované v ČR), nadprůměrné tepelně izolační vlastnosti, malé používání mokrých procesů (tzn. možnost výstavby po celý rok), krátkou dobu výstavby (cca do 4 měsíců od zahájení výstavby ke kolaudaci), větší užitná plocha (při stejné zastavěné ploše až o 7% větší než u klasické zděné stavby) a zajímavou cenu (průměrná cena dřevostaveb dodávaných na klíč je cca 30 000 Kč/m2 užitné plochy) + cena základové desky.

Provádění dřevostaveb je technologicky náročnější. Zejména je nutné si dát pozor na provádění prostupů stěnou, správné provedení parotěsných zábran a jejich spojů a to buď parotěsnou fólií nebo pomocí desek (parotěsnost u cihlové konstrukce v oblasti stěn je zajištěna omítkou). Dřevostavby mají horší požární vlastnosti (nutno provést opatření splňující požární bezpečnost), nižší akumulační schopnost, nižší hmotnost a tím vyšší požadavky na tepelně izolační vlastnosti.

Zpracováváme projekty pro stavební povolení. Zde jsou ukázky řešení detailů rodinného domu pro dřevostavby : detail sokludetail oknadetail napojení příčky na stěnudetail stropu

 

Příklad a krátký popis systému:

Jako nosný prvek stěny jsou možné smrkové dřevěné hranoly 50/140 mm, v osové vzdálenosti 600 mm sestavené do celoplošných dílců, zpravidla celých stěn objektu. Rám je vyplněn rohoží z minerálních vláken v tl. 140 mm oboustranně opláštěný OSB deskou tl. 15 mm a sádrokartonovou protipožární deskou např. KNAUF GKF 15 mm. Obvodové stěny mají na OSB desce z vnější strany upevněn fasádní tepelný izolant s minerální omítkou. Tloušťka tepelné izolace by měla být taková, aby rosný bod byl přesunut do tepelné fasádní izolace (ne za OSB desku směrem dovnitř objektu). Pod vnitřní OSB deskou se provede parotěsná zábrana proti pronikání vlhkosti do izolace pečlivě pospojovaná spojovacími pásky. K betonové základové desce se dílce připevňují úhelníkem 90x90x65 tl. 3 mm, který je přichycen kotevními šrouby o průměru 10 mm délky 10 cm. Nosná část stropu je tvořena systémem stropnic 100/ 240 v osové vzdálenosti 400 mm, z obou stran opláštěné OSB deskou. Vnitřní prostor je vyplněn tepelnou izolací v tl. 100 mm.

schematický řez

DOMY S NOSNOU OCELOVOU KONSTRUKCÍ - provádíme projekty pro stavební povolení - ukázky realizací

Příklad a krátký popis systému:

Ocelová nosná konstrukce je u nás v Čechách nová rychlá možnost provedení domu. V projektu jsou navrhovány pouze certifikované systémy v ČR. Svislá nosná konstrukce je sestavená ze 2 sloupků spojené na pero a drážku, osově vzdálená do 1,2 m provedená z pozinkovaného plechu tl. 3 mm a ukotvená přes ocelové úhelníky do základové konstrukce. Je vyplněna rohoží z minerálních vláken, z vnitřní strany opláštěná parotěsnou zábranou proti pronikání vlhkostí do izolace a sádrokartonovou protipožární deskou např. KNAUF GKF 15 mm připevněná přes ocelový rošt do nosné části. Z vnější strany se k vodotěsné desce přizdí např. pórobetonové tvárnice. Na tyto tvárnice je přilepena a ukotvena fasádní tepelná izolace tl. 50-100 mm. Jako finální vrstva se na výztužné skelné tkanině provede minerální omítka. Výhody domů u této konstrukce jsou podobné jako u dřevostaveb.


Axonometrie nosného systému
Příklad skladby obvodové stěny

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte, telefon – 777 163 465, email – info@prozi.cz.

Nahoru

 
 

2001-2024(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt