Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Náklady na vytápění - orientační výpočty

Orientační ceny energií:

Zvolit plyn nebo elektriku? Nebo zkombinovat s jiným zdrojem tepla? Při volbě typu způsobu vytápění se musí rozhodnout každý sám. A to v závislosti na současných cenách energie, možný budoucí vývoje energie, dále na pořizovacích nákladech celého systému a podobně.

Obecně platí, že nízkoteplotní vytápěcí systémy mají vyšší pořizovací ceny, ale nižší spotřebu na vytápění.

Níže jsou orientační výpočty spotřeby na vytápění pro rodinný dům se spotřebou tepla GJ=14 867 kWh, s ostatní spotřebou energie 3 229 kWh pro ceny v srpnu roku 2014.

Druh paliva (Výhřevnost) (Volba tarifu) Spalovací zařízení (průměrná účinnost v %) Náklady na vytápění +TUV Kč/rok Elektrická energie ostatní Kč/rok Celkové náklady Kč/rok
Dřevo (14,6 Mj/kg) Kotel na zplynování dřeva (80%) 11918+4124=16042 13597 29639
Dřevěné pelety (17,0 Mj/kg) Automatický kotel na pelety (92%) 13183+4748=17931 13597 31528
Zemní plyn (spálené teplo 37,82 Mj/m3) Kotel běžný (87%) 18009+6227=24236 13597 37833
Zemní plyn (spálené teplo 37,82 Mj/m3) Kondenzační kotel (102%) 13983+5372=19355 13597 32952
Elektřina akumulace (D26d, jistič do 3x25A) S akumulační nádrží (93%) 22835+7740=30575 7908 38483
Elektřina přímotop (D45d, jistič do 3x25A) Elektrokotel 21755+8849=30604 7487 38091
Tepelné čerpadlo D56d, jistič do 3x20A) Průměrný topný faktor 4,3, využití VT 4,8% 7056+2033=9086 7443 16532

vysvětlení:
pro výpočet cen energie byl použit ceník pro rok 2014 od dodavatele ČEZ, pro zemní plyn dodavatel Středočeská plynárenská. Výše uvedené ceny jsou orientační.

U elektřiny byly použity nejvýhodnější sazby přímotop D45D-jistič do 3x25A, akumulace D26D- jistič do 3x32A u ostatních způsobů vytápění elektřina D02D- jistič do 3x20A.

Nejvýhodněji vychází tepelné čerpadlo jak na vytápění tak na využití ostatní energie. Nejdráže na vytápění vychází elektokotel- přímotop, ale zároveň z důvodu použití sazby D45D vychází ostatní energie u tohoto způsobu výhodněji (v celkovém součtu s ostatní energií vychází elektřina přímotop o cca 5139,-Kč/rok více než u plynového kondenzačního kotle a o cca 258,-Kč/rok oproti běžnému plynovému kotli).

V případě vytápění doporučujeme využití tepelného čerpadla s elektrickým dohřevem a zároveň se obrátit na Zelenou úsporám s aktuálními dotacemi. Další možnost je prozatimní využití elektrokotle, navrženo s nízkoteplotní spádem teplonosné látky s pozdější záměnou za tepelné čerpadlo. Elektrokotel zkombinovat s teplovodním (dřevo, peletky) nebo teplovdušným vytápěním. V případě plynového vytápění použití kondenzačního plynového kotle, který má vyšší účinnost. Kondenzační kotel - je kotel který je schopen využít energie vodní páry vznikající spalováním. Nejvýhodnější je tento kotel zkombinovat s nízkoteplotním tepelným spádem. Jiné možností úspor je použití rekuperační jednotky, solární kolektory pro ohřev teplé vody..

Kvůli dosažení nižší sazby za elektřinu (akumulace D26D) je možné např. u plynového kondenzačního kotle zkombinovat plynové vytápění a elektrický ohřev vody (tím by mohlo dojít u modelového příkladu k úspoře cca 3321,-Kč/rok za nižší sazbu u ostatních energií). Další možností je vytápění pomocí automatického kotle na peletky a ten vyprojektovat jako záložní zdroj kvůli dosažení nižší sazby (D45D). Jako hlavní zdroj vytápění uvést elektrokotel, tím by došlo k úspoře za nizkou sazbu u ostatních energií cca 6110,-Kč/rok.

Elektrokotel má nižší pořizovací náklady, žádná starost s další přípojkou a není třeba údržba jako u plynového kotle. Odpadá starost s odkouřením.

Ke sjednání osobní schůzky nás kontaktujte, telefon - 777 163 465, email - info@prozi.cz.

Klikněte na další informace:

-k rekuperaci a tepelnému čerpadlu

-ceny materiálů - porovnávací výpočty

-tepelné izolace - výpočty

hlavní strana

Nahoru

 
 

2001-2019(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Cihlové domy|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt