Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Nová zelená úsporám - informace k získání dotace

Obraťte se na naši projekční kancelář a mi Vám poskytneme odborné informace pro získání dotace.  Například dotace na novostavby od 150 000,-Kč (oblast B), solární panely na ohřev TUV 35 000,-Kč (oblast C),...Informujte se na telefonu - 777 163 465 nebo emailu info@prozi.cz.

 

Rodinné domy – zateplení (oblast A)

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • odborný posudek a technický dozor,
 • zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod,
 • venkovní stínicí techniku.

Výše dotace:

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 550 000 Kč.

 

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny, obvodové konstrukce obytných zimních zahrad, lehké obvodové pláště, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce

500

600

800

Výplně otvorů (okna, střešní okna, dveře, světlíky a světlovody)

2 100

2 750

3 800

Podlahy na terénu

700

900

1 200

 

Podoblasti A.0 – A.3 vyjadřují výši úspory a dosažené energetické parametry budovy po provedení dotovaných úprav.

Co dalšího spolu se zateplením

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie, slunolamy apod.) – s ručním ovládáním částkou 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním částkou 1 000 Kč/m2.

 

Základní podmínky Programu:

 • Podpořená opatření mohou být provedena dodavatelem nebo svépomocí.
 • Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2007.
 • Na jeden rodinný dům je možné mít podanou pouze jednu žádost, která může obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů). Po vyplacení podpory nebo jiném ukončení žádosti je možné podat žádost další.
 • Podpořená opatření je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.
 • Při provedení prací svépomocí a instalace stínicí techniky je rozhodným datem pro stanovení způsobilosti výdajů 1. září 2018 včetně

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodinné domy – výstavba (oblast B)

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace:

 • Jednorázová částka 150 000, 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy – viz tabulka níže),
 • Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Požadované parametry budovy:

 

Sledovaný parametr

Označení [jednotky]

Podoblast podpory B.0

Podoblast podpory B.1

Podoblast podpory B.2

Měrná roční potřeba tepla na vytápění

EA
[kWh.m-2.rok-1]

≤ 20

≤ 15

Měrná neobnovitelná primární energie

EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]

≤ 120

≤ 90

≤ 60

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici

U
[W.m-2.K-1]

≤ Urec

≤ Upas

≤ Upas

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Uem
[W.m-2.K-1]

≤ 0,7*Uem,N

≤ 0,22

≤ 0,22

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby

n50
[1.h-1]

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,6

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období

θai,max
[°C]

≤ 27 °C

≤ 27 °C

≤ 27 °C

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

[-]

ano

ano

ano

Co dalšího spolu s výstavbou rodinného domu podpoříme

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.

 

Základní podmínky Programu:

 • Žadatelem může být pouze první vlastník domu.
 • Instalaci zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie provádí dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Maximální velikost rodinného domu je 350 m2.
 • Opatření je třeba dokončit do 36 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rodinné domy – zdroje energie (oblast C)

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel na tuhá paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

 

Výše dotace:

Jednorázová fixní částka:

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
 • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

Podporované typy solárních systémů

Typ systému

Výše podpory [Kč]

Solární termický systém na přípravu teplé vody

35 000

Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000

Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55 000

Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

70 000

Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

100 000

Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1

150 000

Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem

150 000

Podporované typy zdrojů energie

Typ zdroje

Výše podpory [Kč/dům]

v kombinaci se zateplením

Výše podpory [Kč/dům]

bez zateplení

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000

40 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000

80 000

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000

40 000

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

50 000

40 000

Tepelné čerpadlo voda–voda

100 000

80 000

Tepelné čerpadlo země–voda

100 000

80 000

Tepelné čerpadlo vzduch–voda

75 000

60 000

Plynový kondenzační kotel

35 000

25 000

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000

30 000

 

Zdroj: Nová zelená úsporám

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte, telefon – 777 163 465, email – info@prozi.cz.

Klikněte na další informace:

tepelné izolace

ceny energií - modelové výpočty

nízkoenergetické projekty

cihlové domy a porovnávací výpočty

broušené cihly

tepelné mosty - informace

hlavní strana

Nahoru

 
 

2001-2020(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt