Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Cihlové rodinné domy

ukázky realizací typové projekty

Cihla je klasický zdící materiál nejpoužívanější v České republice pro bytovou výstavbu rodinných domů. Hlavní výhodou oproti montovaným domům je akumulační schopnost a difuzní propustnost. Jako další výhodou je možnost výstavby svépomocí a rozložení stavby i na několik let podle finanční možnosti stavebníka. Protože jsou důležité tepelně izolační vlastnosti domu, jeví se jako nejlepší varianta cihla pro obvodovou stěnu tloušťky 300, 365 mm, zateplená fasádní tepelnou izolací z vnější strany. Do projektů po konzultaci se zákazníkem se snažíme zakomponovat aktuální trendy - broušené cihly. Jako zdící materiál jsou nejpoužívanější Porotherm, Heluz...Jako střecha to jsou Bramac, Tondach, Km- Beta, Kb- Blok, Besk...Jako strop jsou nejpoužívanější keramické stropy Miako, Hurdis……, případně betonové prefabrikované či monolitické. A takto bychom mohli pokračovat s každým materiálem. Kvalitně provedený cihlový rodinný dům včetně zateplení, je možné realizovat u staveb na klíč za 4500-5000kč/m3 obestavěného prostoru. U staveb prováděných svépomocí lze stavbu realizovat až o 20-30% levněji.
Ukázka z realizace stropu Miako - foto 1 , foto 2
Ukázka realizace domu z broušených cihel - klikněte (z fotek je patrná tenkovrstvá malta o tl. 1 mm oproti zdění na klasickou maltu - 12 mm. Také je vidět kolem oken z důvodu přerušení tepelného mostu použití cihel K a K/2 pro vložení tepelné izolace)

Při výběru materiálu do projektu jsou brány tyto nejdůležitější aspekty:
  1. záruka, životnost

  2. statické vlastnosti

  3. aktuální cena na trhu (dle cenových nabídek přiložených k projektové dokumentaci). Firma také pro své zákazníky připravila na vybrané stavební materiály slevy až 47 % v rámci projektové dokumentace při realizaci stavby rodinného domu. Ke každému projektu rodinného domu obdržíte cenovou nabídku s již započítanou slevou.

Porovnání výpočtu cen

Jako součást projektové dokumentace při tvorbě projektu je pomoc při výběru vhodného materiálu, na základě cenových nabídek, při dodržení stejných statických vlastností. Zde jsou orientační příklady porovnání výpočtu cen materiálu obvodové stěny ve 4 variantách a 150 m2 zdiva. U zateplovacího systému je počítán fasádní polystyrén. Ceny jsou orientační spočítané v rozpočtovém programu (ceny nezahrnují případné slevy stavebních materiálů a stavebních prací). Podrobné aktuální výpočty různých variant předvedeme na Vámi zvoleném domu i se zahrnutím aktuálních slev (slevy se mohou měnit dle aktuálních slevových akcí výrobců).

Varianty obvodového zdiva pro rodinné domy

Celková cena materiálu (150 m2)

rozdíl v %

Varianta A
Zdivo 365 mm broušené + 80 mm zateplení

332 400,- Kč

100

Varianta B
Zdivo 365 mm broušené + 100 mm zateplení

340 200,- Kč

102,35

Varianta C
Zdivo 365 mm broušené + 160 mm zateplení

367 050,- Kč

110,42

Varianta D
Zdivo 490 mm bez zateplení + tepelně izolační omítka

358 650,- Kč

107,9


Vysvětlivky:

Varianta B zateplená a varianta D nezateplená má podobné tepelně izolační vlastnosti - součinitel prostupu tepla cca U=0,18 W/m2K. Varianta B ale vychází o cca 5,5% levněji. Další porovnání - varianta zateplená C a varianta nezateplená D, kde cenové srovnání vychází cca stejně (rozdíl cca 2,5%), ale varianta C se zateplením 16 cm má o cca 18 % lepší tepelně izolační vlastnosti než varianta D. Ostatní možnosti a podrobné výpočty dalších variant jsou součástí konzultací při tvorbě projektu domu. Ukázky variant doporučených a požadovaných hodnot tepelně izolačních vlastností na jednotlivé konstrukce v budově.

Další nevýhodou pro nezateplenou variantu je menší užitná plocha (při stejné zastavěné ploše až o 5% menší než u cihly tloušťky 365mm). Nezateplené zdivo je náročnější při řešení detailů na stavbě z důvodu omezení tepelných mostů. Zateplené zdivo tento problém automaticky řeší. Čím větší tloušťka tepelné izolace je, tím lepších vlastností dosáhneme. Zároveň cenový nárust není přímo úměrný zlepšeným tepelně izolačním vlastnostem, tzn. více zateplovat je výhodné. Tepelná izolace také posune bod mrazu ze zdiva do izolační vrstvy a tím zamezí poruchy zdiva způsobené mrazem. Otopný systém lze provozovat při nižším teplotním spádu, tedy hospodárněji (při nižších teplotních spádech možno bez problému instalovat zdroje tepla jako tepelné čerpadlo a kondenzační kotel). Zateplením zvýšíme vnitřní povrchovou teplotu a tím i možnost kondenzace vody na vnitřním povrchu stěn a na oknech. Dále snížíme možnost vzniku plísní na obvodových stěnách, kolem oken a v rozích místností. V letním období se snižuje přehřívání budovy. Omezování tepelných mostů považujeme při tvorbě projektů za důležitou část. Klikněte - některé ukázky řešení omezení tepelných mostů při realizaci stavby. Klikněte - průběh teplot zatepleného a nezatepleného zdiva.

Ukázky podrobných výpočtů ceny materiálu včetně práce, předvedeme na Vámi zvoleném domu, dle aktuálních cen cihly (výběr až z 5 výrobců cihel) a zateplovacího systému. Snažíme se po konzultacích s investorem domy projektovat jako energeticky úsporné. Výběr vhodné stěny, stropu, střechy apod. dokáže již v projektu uspořit až 20% z nákladů stavby. Materiál do projektovaného domu je navrhován na základě konzultací se zákazníkem. Klikněte - projekt rodinného domu - informace.


Ukázky řešení některých detailů - klikněte

U fasádní tepelné izolace rozlišujeme 2 druhy, jejich výhody jsou:

1) Pěnový polystyrén EPS

-nižší cena

-vyšší pevnost v tahu

-snažší opracovatelnost

-nenasákavost

-nižší hmotnost

 

2) Desky z minerálních vláken (Orsil, Rockwool, Knaufinsulation)

-dobrá požární odolnost

-vyšší propustnost pro vodní páry

-dlouhá životnost

 

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte, telefon – 777 163 465, email – info@prozi.cz.

Nahoru

 
 

2001-2019(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Cihlové domy|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt